“…ข้าคือโชค ข้าสถิตอยู่กับใคร ความสมบูรณ์พูนสุขและความสมปรารถนาในสิ่งทั้งปวงก็จะบังเกิดแก่ผู้นั้น ข้าจากไปเมื่อไร โชคลาภทั้งหลายก็จะจากไปพร้อมตัวข้า…”  (คัดสำนวนจากภารตนิยายเรื่อง หริศรรมัน)

เทวปรัชญาของพระปราศมุนี ต่อพระศรีมหาลักษมีในวิษณุปุราณะ

ความสำคัญแห่งการเป็นพระชายาคู่บุญของพระเป็นเจ้า ได้แสดงอยู่ในปัญหาที่พระไมเตรยะถามพระปราศมุนีเกี่ยวกับการกำเนิดแห่งองค์พระลักษมี ซึ่งคำถามนั้นมีว่าตามคำที่ชนมักกล่าวกันนั้น ว่าพระศรีมีกำเนิดจากเกษียรสมุทรเมื่อกวนน้ำอมฤต ก็ไฉนเล่าท่านจึงกล่าวว่าเทวีนั้นเป็นบุตรตรีพระภฤคุกับนางชยาติแต่พระปราศมุนีไม่ตอบคำถามนั้น กลับตอบไปอีกทางนึงว่าพระศรีผู้เป็นมเหสีพระวิษณุ ผู้เป็นมารดาโลกนั้นไซร้ ย่อมเป็นผู้คงอยู่ไม่มีเวลาดับ ดูกรพราหมณ์อันประเสริฐ อันพระเป็นเจ้าย่อมสถิตอยู่ในที่ทั้งปวงฉันใด เทวีก็ย่อมอยู่ทั่วไปฉันนั้นพระวิษณุเป็นอรรถ เทวีเป็นวาจ (คำพูด)พระหริเป็นนัย เทวีเป็นนิติพระวิษณุเป็นปัญญา เทวีเป็นวุทธิ (ความฉลาด)พระเป็นเจ้าเป็นธรรม นางเป็นกิริยาพระเป็นผู้สร้าง นางเป็นภูติพระศรีเป็นภูมิ พระหริเป็นภูธร (ผู้คำจุนโลก)พระเป็นเจ้าคือสันโดษ พระอมรรตยลักษมีคือดุษณี (ความไม่ทะเยอทะยาน)พระเป็นความอยากได้ นางเป็นความคิดพระเป็นยัญกรรม นางเป็นทักษิณาเทวีเป็นอาชยาหุติ (คือการพลีด้วยเนยใส) พระชนรรทนะเป็นปุโรตวาส (เข้าเภา)พระลักษมีเป็นห้องฝ่ายใน (ที่ผู้หญิงนั่งในพิธี) พระมธุสุนทน์เป็นห้องฝ่ายหน้า (ที่ผู้ชายนั่ง)พระลักษมีคือเวที (แท่นที่บูชาไฟ) พระหริคือยูปะ (หลักผูกสัตว์บูชายัญ)พระศรีคือเชื้อเพลิง พระหริคือกุศะ (หญ้าคา)พระคือองค์แห่งพระสามเวท กมลาศนเทวีคือสำเนียงที่สวดพระลักษมีคือสวาหา (คำมงคลบูชาไฟ) พระวาสุเทพโลกนารทคือไฟที่บูชาพระเสารีคือพระศังกร (พระศิวะ) พระภูตคือพระมเหศวรี (พระปราวตี) 

ดูกรไมเตรยะ พระเกศวะ คือดวงอาทิตย์  แลแสงสว่างไซร้ก็คือ พระปัทมาลัยเทวีพระวิษณุคือปิตฤคณะ (ฝูงบิดาโลก) พระปัทมาคือชายา (สุวธา) ผู้ให้ความอิ่มพระศรีคือสวรรค์ พระวิษณุผู้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสิ่งทั้งปวงคือนภากาศพระศรีบดีคือดวงจันทร์ นางคือแสงอันไม่เหือดหายนางนั้นได้นามว่าเป็นผู้บันดาลให้โลกกระดิก พระคือลมซึ่งพัดทั่วไป พระโควินทร์คือมหาสมุทร พระลักษมีคือฝั่ง พระลักษมีคืออินทรานี (มเหสีพระอินทร์) พระมทุสูทน์คือพระเทเวนทร (อินทร์)พระจักรินคือคือพระยม พระกมลาศนเทวีคือนางธูโมรณา (มเหสีพระยม)พระศรีเป็นทรัพย์ พระศรีธร (นารายณ์) คือพระกุเวร

 ดูกรมหาพรามณ์ พระลักษฒีคือนางเคารี พระเกศวะคือพระชลบดี (พระวรุณ)พระศรีคือเทวเสนา พระหริคือเทวเสนาบดีพระคทาธรคือการต่อสู้ พระศรีคือศักดิ์ (กำลัง)พระลักษมีคือกาษฐาและกลา พระหริคือนิเมษและมุหูรตะพระลักษมีคือแสงสว่าง พระมาลาธรคือผู้เป็นสิ่งทั้งปวงและเป็นวิศวบดี (เป็นใหญ่เหนือสิ่งทั้งปวง) คือประทีปพระโลกมาตาคือเถาวัลย์ พระวิษณุคือต้นไม้ซึ่งเถาวัลย์นั้นพันอยู่นางคือกลางคืน พระเป็นผู้ทรงจักรคทาคือกลางวัน พระผู้จำแนกสุข (นารายณ์)เป็นสวามี พระกมลาศนเทวีคือภรรยาเทพเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับลำน้ำปุลึงค์ (คือที่มีนามเป็นตัวผู้) เทวีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับลำน้ำอิตถีลึงค์ พระปัทมเนตร (นารายณ์) คือธวัช  พระปัทมาลัยคือเกตุ (ธง)พระลักษมีคือกาม พระนารายณ์โลเกศคือโลภ ดูกรท่านผู้รอบรู้ในทางธรรม พระโควินทร์คือราค พระลักษมีผู้เป็นสุขมาลยชายาคือรติ (ความรื่นเริง)แต่เหตุไฉนเล่าจะต้องกล่าวถึงคุณต่างๆ แห่งพระองค์ฉะนั้น สิริรวมกล่าวได้โดยสังเขปว่า ในบรรดาเทวดาสัตว์ และมนุษย์ พระหริย่อมเป็นองค์แห่งเพศชาย พระลักษมีย่อมเป็นองค์แห่งเพศหญิง นอกจากพระองค์ทั้งสองนี้แล้ว จะมีสิ่งใดได้ก็หาไม่เลย…”

(คัดสำนวนและคำแปลจากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงอธิบายจากวิษณุปุราณะไว้ในหนังสือ พระเป็นเจ้าของพราหมณ์)

เราจะเห็นได้ว่า คำถามกับคำตอบนั้นไม่สอดคล้องกัน แต่แสดงให้เห็นถึงปรัชญาแห่งการมีสรรพสิ่งเป็นคู่กันในโลกนี้( Dualism) ซึ่งจะเห็นได้ชัดเมื่ออ่านมาถึงบทสรุปในย่อหน้าสุดท้ายและคงต้องการให้รายละเอียดพระนามต่างๆ ของพระวิษณุและพระลักษมีซึ่งถือว่าเป็นคำศักดิ์สิทธิ์ ดังจะปรากฏอยู่เสมอในบทสวดมนต์ต่างๆ 

(คัดสำนวนและเรียบเรียงจากหนังสือตรีเทวปกรณ์ พระคเณศ พระลักษมี พระสรัสวดี ของกิตติ วัฒนะมหาตม์)

Comment

Comment:

Tweet

พวกล้อเล่นระวังนะคะ ผู้มีความเชื่อมั่นขอจงประสบโชคดีค่ะ โอม..ศานติ ศานติ ศานติ *แอมมะจัง*surprised smile

#11 By amp (103.7.57.18|192.168.0.14, 58.11.9.162) on 2012-12-23 13:18

ขอพระเป็นเจ้าโปรดประทานพรให้ทุกคนมีความสำเร็จ ด้วยครับ โอม ศานติ ๆ ๆ

#10 By tengnueng (103.7.57.18|110.49.249.29) on 2012-08-04 12:58

เพียงแค่พระแม่ มาสถิต เพียงแค่พระแม่คอยปกปัก เพียงแค่พระแม่ไม่เคยทอดทิ้งลูก รวมถึงทุกพร ที่พระแม่ประทานมาให้ ลููกก็ดีใจอย่างสุดซึ้ง ขอเพียงแค่พระแม่ไม่จากลูกไป
ยังทรงเป็นแรงบรรดาลใจให้แก่ลูก ลูกก็พร้อมจะฝ่าฟัน อุปสรรคทุกอย่างแล้วbig smile

#9 By เรา (124.121.2.187) on 2011-04-11 19:29

ไฟที่บ้านดับเรียกดับเพลิงgr]b'sojvplb

#8 By หอยดำ (118.173.250.106) on 2010-06-28 11:18

นมยายหนูยานทำไงดีคะconfused smile confused smile confused smile

#7 By น้องแนน (118.173.250.230) on 2010-06-28 11:15

สวยคะจุ๊บ

#6 By แนน (118.173.250.230) on 2010-06-28 11:14

พระแม่ลักษมีต้องใส่สาหรีสีเหลืองขอบทองเข้มไส่ข้อเท้า(payal)

#5 By คนบ้า (118.173.250.230) on 2010-06-28 11:13

ลูกไม่ต้องการอะไรพระแม่มาโปรดก็เกินพรและสิ่งที่ปรารถนาทั้งปวง

#4 By สังขานนี้แด่แม่ (222.123.233.170) on 2009-09-30 17:25

//


#3 By (119.42.93.237) on 2009-08-20 12:17

#2 By (124.120.111.100) on 2009-04-14 20:16

ขอพระแม่ ทรงประทานพร แก่ ลูกและขอพระแม่ อย่าได้ทรงทอดทิ้งลูก เลย ขอพระแม่ทรงสถิตอยู่ กับลูกตลอดไป

#1 By ทัศนัย (58.8.242.189) on 2008-06-08 18:47